(DE) Widerrufsrecht

Právo na odstoupení

Als Verbraucher steht Ihnen ein gesetzliches Widerrufsrecht zu. Ein Verbraucher ist gemäß § 13 BGB jede natürliche Osoba, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können.

Právo na odstoupení

Máte právo odstoupit do čtrnácti dnů bez udání důvodu tuto smlouvu.

Die Widerrufsfrist vierzehn Tage ab dem Tag, dem Sie oder ein von Ihnen Benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren, outer bei getrennter Lieferung einer einheitlichen Bestellung mehrerer Waren, die ... , die letzte Teilsendung oder das letzte Stück v Besitz genommen haben bzw. čepice.

Chcete-li uplatnit své právo na odvolání, musíte nás kontaktovat

Investo SRL
CF / P.IVA 01259300323
Treska. Univoco M5YXCR1
Sede legale: Via San Lazzaro č.13
34122-Terst
Tel: 334 / 1416791
IBAN: IT53 L030 6902 2331 0000 0015 555
SWIFT: BCITITMM

Telefon: + 386 64 177 151
E-mail: info@wevino.store

mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Sie können das Muster-Widerrufsformular oder eine and eindeutige Erklärung auch unserer Webseite www.wevino.store elektronisch ausfüllen und übermitteln. Machen Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch, wirden wir Ihnen unverzüglich (from. B. per E-mail) eine Bestätigung über den Eingang eines solchen Widerrufs übermitteln.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor der Ablauf Widerrufsfrist absenden.

Důsledky zrušení

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vybrali jsme všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně poplatků za doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících z vašeho výběru jiného způsobu doručení než nejvýhodnější standardní dodávky, kterou nabízíme) musí splatit okamžitě a nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy nám bylo doručeno oznámení o zrušení vaší smlouvy. Pro tuto úhradu používáme stejné platební prostředky, jaké jste použili v původní transakci, pokud s vámi není dohodnuto jinak; Tyto poplatky vám v žádném případě nebudou účtovány.

Wir Holen die Waren ab.
Náklady na vrácení zboží neseme.

Jediné, co potřebujete zaplatit za případné snížení hodnoty zboží, kde je ztráta hodnota je vzhledem k nutným ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti manipulaci se zbožím.

Vzorový storno formulář

(Pokud si přejete smlouvu zrušit, vyplňte a zašlete nám tento formulář).

na adresu:

Investo SRL
CF / P.IVA 01259300323
Treska. Univoco M5YXCR1
Sede legale: Via San Lazzaro č.13
34122-Terst
Tel: 334 / 1416791
IBAN: IT53 L030 6902 2331 0000 0015 555
SWIFT: BCITITMM

Telefon: + 386 64 177 151
E-mail: info@wevino.store

______________________________

Hiermit widerufe (n) ich / wir (*) den mir / uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren (*) / die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)

Objednáno dne (*) / přijato dne (*)Jméno spotřebitele (spotřebitelů)Adresa spotřebitele (spotřebitelů)Datum:Unterschrift des / der Verbraucher (s)
(Nur bei Mitteilung auf Papier)

______________________________

(*) Nehodící se škrtněte.